Kan du lova att det kommer byggas en tunnel eller bro över/under järnvägsspåren vid Stålforsbron nu när trafiktätheten på järnvägen ska öka?

 1. Vi kommer att arbeta för att trafiksituationen runt järnvägskorsningen vid Stålforsbron i första hand ska lösas genom att järnvägen flyttas till annan plats. på detta sätt löses både trafiksituationen samt att detta frigör områden längs ån för bostäder.

  NEJ
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 2. En gång i tiden fanns det planer på en högbro över ån vid Stålforsbron. Den skulle landa på den så kallade potatistomten, som länge var obebyggd. Nu står det hus på den platsen och bro-möjligheten finns inte. En framtida lösning är sannolikt att flytta järnvägen bort från området utmed ån. Det skulle frigöra fantastiska bygglägen och det skulle lösa de trafikproblem som hela tiden finns vid Stålforsbron.

  NEJ
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 3. Med förutsättningarna på platsen vad gäller lutning, närhet till ån osv skulle detta vara mycket komplicerat. Vissa partier lovar i stället att flytta på järnvägen, vilket inte heller Miljöpartiet har något emot. Det är dock en stor investering som måste vägas mot andra angelägna nationella järnvägsinvesteringar, och även om den skulle prioriteras så skulle det dröja till långt efter denna mandatperiod innan en flytt är utredd och än mindre genomförd.

  NEJ
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 4. Tack för din fråga! Liberalerna vill se att man lyfter bort järnvägen och ansluter den till Svealandsbanan istället. Det skulle innebära bättre trafikflöde i området och att vi kan använda marken till att bygga bostäder.

  NEJ
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 5. Det kan vi inte lova. Att bygga en bro vid den järnvägsövergången är svårt att göra idag med tanke på den bebyggelse m.m. som finns där. Istället är planen att flytta järnvägen.

  NEJ
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare
 6. Vi i Vänsterpartiet vill absolut lösa trafiksituationen vid Stålforsbron. Det är ett sedan länge välkänt problem med trafikstockning vid järnvägsövergången, inte minst för utryckningsfordon som ambulanser och brandbilar som måste kunna ta sig fram snabbt. En bro eller tunnel måste planeras och finansieras tillsammans med Trafikverket och de har hittills inte kunnat prioritera detta trots starka önskemål från kommunen. Vi får fortsätta att kämpa för att det blir verklighet.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare