Kan du lova att det finns plats till alla med funktionshinder som vill flytta hemifrån?

 1. Bostadskön i Eskilstuna är på extrema nivåer med över 20 000 i den kommunala bostadskön. Fokus för oss är att aktivt jobba för att få ner kön till rimliga nivåer. Så i dagsläget kan vi inte lova att alla med en funktionsnedsättning som vill flytta kan erbjudas en bostad.

  NEJ
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 2. Tack för din fråga! Det råder stor bostadsbrist i hela landet, vilket har drabbat alla unga som vill flytta hemifrån. Allra mest drabbar det människor med funktionshinder. Det byggs mycket i Eskilstuna, men det kommer inte att räcka. Både kommun och näringsliv kommer behöva fortsätta bygga mer, men jag kan inte lova att det kommer räcka för alla med funktionshinder som vill flytta hemifrån. Men vi kommer se till att fortsätta arbetet med ökat bostadsbyggande i staden.

  NEJ
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 3. Det är vårt absoluta mål att alla ska som har ett funktionshinder ska få en bostad. Vänsterpartiet satsar på att bygga många hyresrätter med rimliga hyror och vi har nyligen på riksnivå presenterat ett helt bostadspolitiskt program för hur det ska gå till.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 4. Ambitionen är att alla som ansöker om boende skall kunna flytta in inom 3 månader, tyvärr ser det inte ut så idag pga. Långa byggtider och annat som ansvarig nämnd har svårt att påverka. Vi hoppas att under 2019 kunna öppna fler service- och LSS-boendeplatser

  NEJ
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 5. Vår målsättning är självklart ja! Bostadsbristen är stor i Eskilstuna, liksom i hela Sverige. Kommunen bygger för fullt och likaså flera privata aktörer. Berörd nämnd försöker driva på arbetet framåt men kan inte alltid påverka allt i processen. Vi hoppas att byggandet av LSS- och serviceboende kan vara igång inom ett år.

  NEJ
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare