Kan du lova att det byggs mer bryggor i Sundbyholm för att få ner den långa kön?

 1. Båtsport är en viktig och populär fritidssysselsättning. Eftersom vi av olika skäl inte alltid kan tillåta uppförande av enskilda bryggor är det angeläget att kommunens anläggningar kan tillgodose det behov som finns. Om det är brist på platser i Sundbyholm låter det rimligt att vi tittar på möjligheten att öka antalet båtplatser.

  JA
  Arne jonsson
  Gruppledare
 2. I nuläget kan vi inte lova det, men vi vill undersöka möjligheterna att utöka/utveckla i närområdet.

  NEJ
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 3. Tack för din fråga! Jag kan inte lova att det byggs fler bryggor, men jag lovar att vi ska se över efterfrågan av fler bryggor och utveckla Sundbyholm.

  NEJ
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 4. Vänsterpartiet vill satsa på våra friluftsområden som vi tycker bidrar till folkhälsan och också erbjuder många aktiviteter som är gratis. Däremot kan vi inte lova att det är just båtbryggor (som vi gissar att du men) som blir prioriterat i Sundbyholm.

  NEJ
  Maria Chergui
  Gruppledare
 5. Man håller på och tittar på Sundbyholmsområdet. Vad som behövs, vad som behöver utvecklas och hur man kan göra det. Inget är klart än men ett arbete kring detta är åtminstone igångsatt. Nu när vi vet att det finns ett behov av fler bryggor i Sundbyholm kan vi också driva på i den frågan.

  NEJ
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare