Kan du lova att det blir mobilförbud i skolan?

 1. Vi vill att Eskilstuna Kommuns skolor är mobilfri under undervisningstiden. Mobilen tar fokus från undervisningen och skadar elevens inlärningsförmåga och påverkar skolresultaten kraftigt negativt. Alla digitala verktyg som används i undervisningen ska tillhandahållas av Eskilstuna kommun, de ska vara tillgängliga för samtliga elever och användas som en del av det pedagogiska arbetet.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 2. Tack för din fråga! Liberalerna är det enda partiet som har drivit frågan om mobilfria klassrum i Eskilstuna. Vi ser idag att mobilen är ett störande element som tar uppmärksamhet från undervisningen – både utav den som använder mobilen och utav bordsgrannarna. Klassrummen ska vara mobilfria och ska IT-apparater användas i undervisningen så ska skolan tillhandahålla det. Vi ska inte kräva av elever att ha en sprillans ny Iphone för att tillgodogöra sig en god utbildning.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 3. Den tekniska utrustning som behövs för undervisning ska tillhandahållas av kommunen. Därför kan jag inte se någon anledning till att påslagna mobiltelefoner ska finnas i klassrummet.

  JA
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 4. Det finns ingen anledning för oss politiker att besluta om detta utan jag har fullt förtroende för att skolorna själva kan besluta om vilka ordningsregler de vill ha.

  NEJ
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 5. Det är en absolut viktig fråga. Möjligheten finns redan idag. Många skolor samlar ihop mobilerna redan på morgonen.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 6. Ja vi Kristdemokrater vill att klassrummen ska vara mobilfria eftersom de tar fokus från undervisning.

  JA
  Lotta Jonsson
  Gruppledare Kristdemokraterna Eskilstuna
 7. Det är upp till varje enskild skola att sätta upp ordningsregler. Rektorer kan redan nu införa mobilförbud på sina skolor om de vill.

  NEJ
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 8. Mobiltelefoner kan stjäla mycket fokus från inlärningen. Sverigedemokraterna är tydliga med att det ska råda arbetsro i skolan särskilt under lektionstid. Det bör det vara en överenskommelse mellan elever och lärare ifall man ska tillåta mobiler. Det är ju allmän hyfs att inte knappa med mobiltelefonen när någon pratar med dig, så det är ju lite konstigt om man tillåts mobilsurfa på lektionstid eller vid matbordet. Mobiler ska dock inte behöva förbjudas under t.ex. raster och håltimmar.

  JA
  Seppo Vuolteenaho
  Politisk sekreterare