Kan du lova att det blir fler yrkesutbildningar? Och inte enbart industri och lastbil. Något som intresserar fler kvinnor och inte enbart män.

 1. Tack för din fråga! Jag jobbar själv inom industri och lager och har väldigt många kvinnliga kollegor och det finns flera lastbilschaufförer som är kvinnor – även om männen är i majoritet i det senare fallet. Kommunen har idag flera yrkesutbildningar till kvinnodominerade yrken, såsom vårdbiträde, vård- och omsorg, barn- och fritid. Det ska vi fortsätta ha då det råder brist inom dessa yrken.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. I mitt yrke som lastbilschaufför mötte jag många kvinnliga kollegor, Min fru är elektriker. Ingen ska hållas tillbaka på grund av vilket kön man råkar födas med. Yrkesutbildningar är oerhört viktiga i dagens arbetsliv. Vi socialdemokrater har jobbat stenhårt för flera yrkesutbildningar till Eskilstuna. Det har varit en tuff kamp tills nyligen. Vi har nu lyckats skaka ihop utbildningar till sjutton olika inriktningar. Förhoppningsvis finns det inriktningar till många oavsett könstillhörighet.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 3. Vi satsar stort på yrkesutbildningar anpassade efter arbetsmarknadens behov. Allt ifrån industriutbildningar till andra områden inom exempelvis välfärdssektorn som är kvinnodominerat.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 4. Vi avsätter mer pengar för fler yrkesutbildningsplatser i vårt budgetalternativ. Även om vi hoppas att människor inte ska känna sig begränsade av sitt kön när de väljer utbildning så vore det självklart dumt att bara satsa på industri och lastbil då arbetsmarknaden har behov av kompetens på betydligt fler områden, även såna som traditionellt sett i högre grad intresserat kvinnor.

  JA
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 5. Vi jobbar hela tiden med att få flera yrkesutbildningar. Denna ambition är helt fristående från könstänkande. Behov av utbildning av yrkesgrupper finns på alla håll och är viktiga för människors självförverkligande.

  JA
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 6. Ja vi jobbar hårt med att få ännu fler yrkeshögskoleutbildningar till Eskilstuna. För oss är det en viktig fråga då dessa utbildningar i hög grad leder till arbete direkt efter examen.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 7. Vi vill att det satsas på yrkesutbildningar som tilltalar både kvinnor och män. Just nu är utbudet av yrkesutbildningar på Komvux större än tidigare. Det är enormt viktigt att det finns många olika yrkesutbildningar att välja på men också att de är kopplade till behovet och möjligheten att få jobb efteråt. Det är viktigt också med motiverande samtal som kan leda till att kvinnor och män gör könsbrytande yrkesval när de söker en yrkesutbildning.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare