Kan du lova att det blir fler och billigare parkeringsplatser i stan?

 1. Liberalerna vill på sikt göra det lättare att parkera i centrum och billigare att parkera (alternativt korta tiden under dagen då man måste betala för parkering) , för annars kommer centrumhandeln att dö ut (vilket den till stor del redan har gjort med trafikkaoset och uppbyggnaden av Tuna Park). Dessa förslag kan dock inte bli klart över en natt, utan det måste beredas mark, tillskjutas resurser, med mera. Men det är absolut något vi kommer att driva om vi får styra Eskilstuna.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Vi jobbar för fler parkeringsplatser samt parkeringshus i Eskilstuna. Vi vill även se fler olika parkeringsalternativ som p-skiva och vissa kostnadsfria parkeringsplatser.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 3. Parkeringsplatser i centrum diskuteras ofta och faktum är det idag finns tillräckligt antal platser, särskilt om parkeringshusen används fullt ut. När nuvarande markparkeringar byggs bort kommer ytterligare ett parkeringshus på Väster nära centrum och järnvägsstationen att behövas. Men istället för att sänka parkeringsavgiften vill vi halvera kostnaden för bussresor, en satsning för att klara kommunens miljömål. Vi står bakom kommunens prioritering av gång- och cykeltrafik i centrum.

  NEJ
  Maria Chergui
  Gruppledare
 4. Billigare går ej att lova, vi planerar nya p-garage i strategiska lägen de ska byggas för att avlasta stadskärnan från trafik. Eskilstuna ska vara en tillgänglig stad – oavsett om du måste ta bilen eller kan välja buss, cykel eller går så ska staden fungera. Framkomligheten i trafiken ska öka genom bättre möjligheter till hållbart resande genom cykel, buss och pendlarparkeringar. Vi kommer att Utreda om det är möjligt att införa helt kostnadsfri kollektivtrafik.

  NEJ
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 5. Fler parkeringsplatser kan vi lova men tyvärr inte billigare. Det vi prioriterar är att det ska finnas parkeringsplatser tillgängliga centralt för att bland annat främja centrumhandeln och undvika att bilister tvingas cirkulera länge i sin jakt på en parkeringsplats.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 6. Tillgången till parkeringar samt parkeringsavgiften är bland de mest effektiva politiska styrmedlen för att minska andelen personer som kör bil och istället få in resurser till att satsa på hållbara färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik. Den som kör elbil eller bilpoolsbil kommer dock att få det bättre med MP vid makten genom fler laddplatser och bilpoolsbilar.

  NEJ
  Marielle Lahti
  Gruppledare