Kan du lova att det blir en fortsatt god samverkan med polismyndigheten?

 1. Självklart!
  Vi kommer om vi får bestämma efter valet lyfta trygghetsfrågorna och samverkan med Polismyndigheten rejält på dagordningen i Eskilstuna. Känslan av trygghet måste kraftigt förbättras. Vi kommer heller inte vara rädda med att ställa höga krav på polisen att de kan leva upp till sina åtaganden. På nationell nivå tillskjuter vi miljardbelopp redan nästa år till hela rättsväsendet för att visa att vi menar allvar med att skapa trygghet på riktigt.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 2. Det kan vi lova och vi vill fortsätta stärka samverkan med polisen och övriga civilsamhället.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 3. Hej,

  ja, det kan vi lova och vi föreslår en stärkt samverkan särskilt mellan skola, polis och socialtjänst.

  JA
  Marielle
  Gruppledare
 4. Tack för din fråga! Liberalerna är väldigt måna om att det offentliga (kommun, landsting, stat) ska ha ett gott samarbete med polismyndigheten. Polismyndigheten kan inte klara brottsligheten ensamma, utan hela samhället måste samarbeta. Det är genom ett bra samarbete i hela ledet som vi kan trycka tillbaka brottsligheten.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 5. För att få ett fungerande trygghetsarbete med fokus på att förebygga brott och skapa trygghet så behövs ett nära samarbete och samverkan mellan skolan, fritidsgården, fältare, polisen och fastighetsägare, boende och hela civilsamhället. Tillsammans kan vi skapa ett jämlikt och tryggare Eskilstuna. Det krävs då att mer resurser avsätts både från kommunen och polisen för att ta nästa steg i det arbetet. Vi vill det.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 6. Det är otroligt viktigt att ha ett nära samarbete mellan kommunen, polisen och andra relevanta aktörer för att motarbeta miljöer och företeelser som skapar socialt destruktiva miljöer. Så svaret blir ja och förhoppningsvis ännu bättre.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare