Kan du lova att bygga fler hyreslägenheter i Eskilstuna?

 1. Tack för din fråga! Liberalerna är måna om att ha en blandad bebyggelse med hyreslägenheter, bostadsrätter och villor i våra områden i Eskilstuna. Idag byggs det många hyreslägenheter i Eskilstuna både utav kommunen, men också privata företag. Det tycker vi är bra och vi vill fortsätta med det.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Vi tycker det är viktigt att det finns olika upplåtelseformer av boenden i Eskilstuna så att alla kan välja själva vilken form av boende som passar bäst för just dem. Vi prioriterar att bygga fler bostäder men vi låter marknaden styra vilken boendeform som efterfrågas. Det byggs för fullt i Eskilstuna nu och en del av dessa nybyggnationer är hyreslägenheter.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 3. Absolut. Vi behöver alla former av bostäder i Eskilstuna, men framför allt behöver vi fler hyresrätter som även människor mer lägre inkomst har råd med. (Så att tex unga kan flytta hemifrån när det är dags)
  Vi styr inte i Eskilstuna, men i regeringen har vi skjutit till pengar som kommuner kan använda för att bygga fler hyresrätter. Vilket också lett till att Eskilstuna satsar mer på hyresrätter. Dessutom ska vi bygga klimatsmart och miljövänligt.

  JA
  Linus Lakso
  Ordförande MP Sörmland
 4. Att bygga fler hyreslägenheter med rimliga hyror är en politisk målsättning för oss i Vänsterpartiet. Alla har rätt till ett hem. Hyrorna är för höga i nyproduktion och samtidigt passar många fastighetsägare på att lyxrenovera de befintliga hyreslägenheterna och höja hyran med 3000-4000 kr. Vänsterpartiet kämpar för byggsubventioner till hyreslägenheter så att hyreskostnaderna ska kunna hållas på en rimlig nivå, vi vill även utreda ett kommunal byggbolag för att kunna hålla nere byggkostnaderna.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 5. Allmännyttan ska enligt oss spela en fortsatt betydelsefull roll i vår kommun och bidra både till att erbjuda bostäder i attraktiva lägen såväl som till mindre och billigare bostäder för målgrupper med mindre resurser. Vi ser gärna att dagens stadsdelar är socioekonomiskt blandade, har olika upplåtelseformer med fokus på hållbarhet ur både socialt och miljömässigt perspektiv Kommunfastigheter har precis fått färdiga detaljplaner och kommer bygga hyreslägenheter både i stan och i Hällbybrunn.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 6. Vi har ett högt bostadsbyggande i Eskilstuna och vi ser inga tecken just nu på ett det skulle avta. Människor efterfrågar olika boendeformer och i princip tycker jag att efterfrågan ska styra det som produceras. Att bygga i nuvarande högkonjunktur blir dyrt och det skulle vara bra med nytänkande för att få ner kostnaderna. Jag är övertygad om att det skulle gå att bygga betydligt billigare i våra mindre tätorter på landsbygden, exempelvis Kjula och Ärla, än vad det kostar i staden.

  JA
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 7. Vi vill att det byggs fler hyreslägenheter till rimliga priser där både ungdomar och låginkomsttagare har råd att bo.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)