Kan du lova att bosättningen med EU-migranter i Odlarskogen upphör på riktigt (inte bara flyttas lite)?

 1. Tack för din fråga! Kommunen ska samarbeta nära med polisen gällande att få bort illegala bosättningar. Det gör Eskilstuna kommun idag och det handlar om att vara uthållig i arbetet. Lagen ska vara lika för alla.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Vår vilja är att dessa bosättningar ska upphöra och vi kommer inte att ge oss före så är fallet. Dock är kommunen beroende av polisen och hur de prioriterar sina resurser. Ingen ska behöva bo i skogen eller tigga för sin överlevnad. Om vi accepterar det här. Vilken är då nästa målgrupp som tvingas ner på sina bara knän för att överleva?

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 3. Vi kommer driva på med åtgärder för att motverka att illegala bosättningar förekommer i Eskilstuna.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 4. Så länge EU-migranterna inte har någon annanstans att bo kommer de att vara tvungna att söka sig någon annanstans. För att bosättningarna inte bara ska flytta runt krävs därför långsiktiga lösningar som härbergen och, vilket är svårare men långsiktigt nödvändigt, ett slut på de svåra förhållandena för EU-migranterna i deras hemländer. Regeringen har dock infört mer ändamålsenliga regler som förenklar förfarandet samtidigt som rättssäkerheten stärkts vid avlägsnande av otillåtna bosättningar.

  NEJ
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 5. De rättigheter och skyldigheter som finns i allemansrätten gäller alla. Därför ska det inte vara möjligt att bo i permanenta läger, oberoende var de finns. Det är polisen som har att övervaka att så inte sker.

  JA
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 6. Vi moderater är missnöjda med hur kommunens organisation har sett ut kring den här frågan och hur det har blivit skött av både kommun och polis. Vi moderater kommer att driva på för att få det bättre skött. Vi vill förbjuda tiggeri nationellt. Inom EU ska Sverige arbeta för att förbättra situationen för de utsatta EU-medborgarna i deras hemländer och att dessa länder tar sitt ansvar för sina medborgare.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 7. Men Vänsterpartiet har i flera år arbetat politiskt för att det ska utökas med sovplatser på härbärget och stadsmissionen i Eskilstuna. Det hjälper dessutom de fattiga att behålla sin värdighet i en ovärdig situation, ha möjlighet att sköta hygien och tvätt. Från Lund vet vi att det dessutom leder till att flera av de fattiga kan få riktiga anställningar istället. Flera andra kommuner har ordnat med övernattningsplatser och det i sig förebygger bosättningar på platser som inte är lagliga.

  NEJ
  Maria Chergui
  Gruppledare