Kan du lova att begränsa invandringen till Eskilstuna?

 1. Absolut!
  Invandringen till Eskilstuna måste kraftigt begränsas och anpassas efter kommunens förmåga att bygga bostäder, skapa utbildningsplatser och jobb samt känsla av gemenskap mellan stadens invånare.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 2. Tack för din fråga! Det mesta inom migrationsområdet styrs via staten, det vill säga riksdag, regering och statliga myndigheter såsom Migrationsverket. Det som vi i kommunerna kan göra är att säkerställa att de som väl har kommit till vår kommun får en bra start där de snabbt lär sig svenska och kommer in i jobb. Det är saker som vi har drivit hårt i Eskilstuna och något som vi har drivit hårt som parti väldigt, väldigt länge.

  NEJ
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 3. Vi kan inte styra över hur människor flyttar inom Sverige. Vänsterpartiet vill skapa en mänsklig, välkomnande och reglerad flyktingpolitik i Sverige och Europa. Asylrätten måste värnas. Alla människor ska ha möjlighet att söka skydd undan förföljelse och förtryck och få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt.

  NEJ
  Maria Chergui
  Gruppledare
 4. Det är inget vi kan lova då människor är fria att flytta och bosätta sig var man vill i Sverige.

  NEJ
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 5. Migrationspolitiken och hur stor invandring ett land ska ha beslutas i Sveriges riksdag. Invandring sker till stater, inte till kommuner. När människor flyttar till och från kommuner heter det inrikes flyttning. Eskilstunas hållning har sedan länge varit att fler kommuner måste dela på ansvaret för invandringen till Sverige. Detta för att underlätta integration, boende och etablering på arbetsmarknaden.

  NEJ
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 6. Absolut inte! Även om Eskilstuna har sina utmaningar så går det inte att jämföra med de förhållanden som människor tvingas fly från. Vi vill tvärtom att Eskilstuna ska vara en välkomnande kommun för människor som kommer hit och se till att de så snabbt som möjligt kommer in i samhället.

  NEJ
  Marielle Lahti
  Gruppledare