Kan du lova att arbeta för att öka det politiska intresset inom kommunen och få fler att gå med i politiska partier?

 1. VI kampanjar med jämna mellanrum ute på gator och torg där vi uppmuntrar invånarna att engagera sig politiskt.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 2. Tack för din fråga! Jag tror att skolorna kan göra en del när det kommer till att väcka det politiska intresset, genom att till exempel tillåta politiska ungdomsförbund komma och prata om sin politik i skolans kafeteria och så vidare. Att locka folk att engagera sig partipolitiskt är istället partiernas ansvar. Här har alla partier ett ansvar när det kommer till att ha en bra och inbjudande organisation för nya medlemmar.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 3. Ytterst handlar det om att bevara demokratin. Den måste återvinnas hela tiden. Vi kan inte ta den för given. Därför är det så viktigt att vi får ett engagemang för samhällsfrågor från tidiga år i skolan och vidare ut i livet. Politiken måste finnas där hela tiden och likgiltiga och oengagerade människor är farligt för demokratin. Då lämnar vi spelplanen öppen för krafter som presenterar enkla lösningar på komplicerade frågor.

  JA
  Arnne Jonsson
  Gruppledare
 4. Ja, idag får alla partier ett partistöd av Eskilstuna kommun, d.v.s. skattemedel för att engagera och göra medborgarna medvetna om vårt politiska arbete. Det handlar om att partierna ska försöka nå ut med vad vi vill göra, hur vi kan åstadkomma det och hur vi vill utveckla Eskilstuna. Man är välkommen att vara med i vårt parti (eller annat såklart) om man känner att man vill engagera sig mer i politiken och Eskilstuna!

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 5. Vänsterpartiet kommer kämpa för att öka det politiska intresset och vi arbetar aktivt med att få fler människor att bli intresserade av politiken. Vi satsar också särskilt mycket på att fler tjejer och kvinnor ska gå med då de av olika skäl inte engagerar sig politiskt mycket på grund av den ojämställdhet som fortfarande råder i samhället. I Sörmland har vi fördubblat vårt medlemsantal och även i Eskilstuna ökat kraftigt.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare